รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 1/2560
วันที่จดทะเบียน : 23 มกราคม 2560
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000245
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 88
หมู่ : 4
แขวง/ตำบล : ท่าบ่อ
เขต/อำเภอ : ท่าบ่อ
จังหวัด : หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43110
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4243 1810
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : สุวิทย์
นามสกุล : กุหลาบวงษ์
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 88
หมู่ : 4
แขวง/ตำบล : ท่าบ่อ
เขต/อำเภอ : ท่าบ่อ
จังหวัด : หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43110
เบอร์มือถือ : 098-105-5324
อีเมล์ : miningne@hotmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ
2 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
3 ด้านทรัพยากรป่าไม้
4 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่อยู่บนแผนที่
-