รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 4/2559
วันที่จดทะเบียน : 3 พฤษภาคม 2559
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000244
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
อาคาร : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมู่ : 8
แขวง/ตำบล : ขามเรียง
เขต/อำเภอ : กันทรวิชัย
จังหวัด : มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : 44150
เบอร์โทรศัพท์ : 043-754-435
เบอร์มือถือ : 088-738-8879
เบอร์โทรสาร : 043-754-435
อีเมล์ : found.fee@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : สุภารัตน์
นามสกุล : อ่อนก้อน
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
อาคาร : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แขวง/ตำบล : ขามเรียง
เขต/อำเภอ : กันทรวิชัย
จังหวัด : มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : 44150
เบอร์มือถือ : 088-738-8879
อีเมล์ : twinpetch25@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรดิน
2 ด้านทรัพยากรป่าไม้
3 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
4 ด้านการบริหารจัดการขยะ
ที่อยู่บนแผนที่
-