รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 6/2558
วันที่จดทะเบียน : 29 กรกฎาคม 2558
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000242
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 88
หมู่ : 7
แขวง/ตำบล : แกใหญ่
เขต/อำเภอ : เมืองสุรินทร์
จังหวัด : สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 32000
เบอร์โทรศัพท์ : 044-040-180
เบอร์มือถือ : 081-718-0912
เบอร์โทรสาร : 044-040-258
อีเมล์ : aansurin@gmail.com, aansurin@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : อารัติ
นามสกุล : แสงอุบล
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 185/203
หมู่ : 22
ถนน : สุรินทร์ศีขรภูม
แขวง/ตำบล : นอกเมือง
เขต/อำเภอ : เมืองสุรินทร์
จังหวัด : สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 32000
เบอร์มือถือ : 08 1718 0912
อีเมล์ : aansurin@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรดิน
2 ด้านทรัพยากรป่าไม้
3 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
5 ด้านการบริหารจัดการขยะ
ที่อยู่บนแผนที่
-