รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมไทบ้าน
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 4/2557
วันที่จดทะเบียน : 24 ตุลาคม 2557
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : จังหวัดมหาสารคาม
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 21
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 68
หมู่ : 14
แขวง/ตำบล : หนองแสง
เขต/อำเภอ : วาปีปทุม
จังหวัด : มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : 44120
เบอร์มือถือ : 065-491-5565
อีเมล์ : theerada7007@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : ธีรดา
นามสกุล : นามให
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 68
หมู่ : 14
แขวง/ตำบล : หนองแสง
เขต/อำเภอ : วาปีปทุม
จังหวัด : มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : 44120
เบอร์มือถือ : 065-491-5565
อีเมล์ : theerada7007@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรดิน
2 ด้านทรัพยากรป่าไม้
3 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
4 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
6 ด้านอื่น ๆ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-