รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 6/2556
วันที่จดทะเบียน : 26 สิงหาคม 2556
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000238
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 194
หมู่ : 14
หมู่บ้าน : บ้านหนองบัวทอง
ถนน : วังสะพุง-ภูหลวง
แขวง/ตำบล : วังสะพุง
เขต/อำเภอ : วังสะพุง
จังหวัด : เลย
รหัสไปรษณีย์ : 42130
เบอร์มือถือ : 093-545-9141
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : พันเดช
นามสกุล : บุญหนัก
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 194
หมู่ : 14
แขวง/ตำบล : วังสะพุง
เขต/อำเภอ : วังสะพุง
จังหวัด : เลย
รหัสไปรษณีย์ : 42130
เบอร์มือถือ : 093-545-9141
อีเมล์ : F3C61BCD
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการบริหารจัดการขยะ
2 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
3 ด้านทรัพยากรป่าไม้
4 ด้านทรัพยากรดิน
5 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-