รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 5/2555
วันที่จดทะเบียน : 13 มีนาคม 2555
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000235
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 183
หมู่ : 14
แขวง/ตำบล : ด่านซ้าย
เขต/อำเภอ : ด่านซ้าย
จังหวัด : เลย
รหัสไปรษณีย์ : 42120
เบอร์มือถือ : 090-858-7290
อีเมล์ : nampongproject@hotmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : ศาศวัต
นามสกุล : ตันกันยา
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 183
หมู่ : 14
แขวง/ตำบล : ด่านซ้าย
เขต/อำเภอ : ด้านซ้าย
จังหวัด : เลย
รหัสไปรษณีย์ : 42120
เบอร์มือถือ : 090-858-7290
อีเมล์ : nampongproject@hotmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรดิน
2 ด้านทรัพยากรป่าไม้
3 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-