รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 1/2555
วันที่จดทะเบียน : 13 มีนาคม 2555
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000234
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 56
หมู่ : 16
แขวง/ตำบล : นอกเมือง
เขต/อำเภอ : เมืองสุรินทร์
จังหวัด : สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 32000
เบอร์มือถือ : 084-824-3751 , 081-065-8457
อีเมล์ : meenameenaree@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาง
ชื่อ : มีนา
นามสกุล : ดวงราษี
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 56
หมู่ : 16
แขวง/ตำบล : นอกเมือง
เขต/อำเภอ : เมืองสุรินทร์
จังหวัด : สุรินทร์
เบอร์มือถือ : 081-065-8457
อีเมล์ : meenameenaree@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการบริหารจัดการขยะ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-