รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมฅนฮักถิ่น
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 4/2553
วันที่จดทะเบียน : 27 พฤษภาคม 2553
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000231
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 132
หมู่ : 13
แขวง/ตำบล : บุ่ง
เขต/อำเภอ : เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด : อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ : 37000
เบอร์มือถือ : 086-878-6044
อีเมล์ : somwung.s@amnat-ed.go.th
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : สมหวัง
นามสกุล : สินชุ
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 164
หมู่ : 13
แขวง/ตำบล : ไก่คำ
เขต/อำเภอ : เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด : อำนาจเจริญ
เบอร์มือถือ : 080-469-5525
อีเมล์ : somwung.s@amnat-ed.go.th
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรดิน
2 ด้านทรัพยากรป่าไม้
3 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
4 ด้านทรัพยากรพลังงาน
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-