รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมเครือข่ายกองทัพสีเขียวด้วยชีวิตพอเพียง
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 14/2552
วันที่จดทะเบียน : 22 ธันวาคม 2552
โลโก้ :
เว็บไซต์ : -
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : ร้อยเอ็ด
วันที่จดทะเบียน : 08/12/2551
เลขที่ทะเบียน : 8/2551
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 105
หมู่ : 13
แขวง/ตำบล : หัวช้าง
เขต/อำเภอ : จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 45180
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : -
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
อีเมล์ : 999ABBAE
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
ที่อยู่บนแผนที่
13.7528010, 100.5015870