รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : *สมาคมส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุ่งกุลาร้องไห้
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 10/2552
วันที่จดทะเบียน : 27 กุมภาพันธ์ 2552
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000229
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 79/1
หมู่ : 2
แขวง/ตำบล : เกษตรวิสัย
เขต/อำเภอ : เกษตรวิสัย
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 45150
เบอร์โทรศัพท์ : 043-530-430
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า :
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
อีเมล์ : 52EFA092
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-