รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมป่าชุมชนอีสาน
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 7/2550
วันที่จดทะเบียน : 8 มิถุนายน 2550
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000226
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 66
หมู่ : 7
แขวง/ตำบล : แกใหญ่
เขต/อำเภอ : เมืองสุรินทร์
จังหวัด : สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 32000
เบอร์โทรศัพท์ : 044-515-135
เบอร์มือถือ : 086-624-9319
อีเมล์ : forestsurin@Gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาง
ชื่อ : ปราณี
นามสกุล : ยิ่งรุ่งโรจน์
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 66
หมู่ : 7
แขวง/ตำบล : แกใหญ่
เขต/อำเภอ : เมืองสุรินทร์
จังหวัด : สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 32000
เบอร์มือถือ : 086-624-9319
อีเมล์ : B449439C
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรดิน
2 ด้านทรัพยากรป่าไม้
3 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
4 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-