รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมเพื่อนภู
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 4/2550
วันที่จดทะเบียน : 8 มิถุนายน 2550
เว็บไซต์ : -
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : ขอนแ่น
วันที่จดทะเบียน : 06/02/2549
เลขที่ทะเบียน : 4/2549
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 108
หมู่ : 9
แขวง/ตำบล : แวงน้อย
เขต/อำเภอ : แวงน้อย
จังหวัด : ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 40230
เบอร์มือถือ : 085-745-2981
เบอร์โทรสาร : 043-499-120
อีเมล์ : Lemon_j14@hotmail.com, phufriend@hotmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : พิชาญ
นามสกุล : ทิพวงษ์
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 108
หมู่ : 9
แขวง/ตำบล : แวงน้อย
เขต/อำเภอ : แวงน้อย
จังหวัด : ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 40230
เบอร์โทรศัพท์ : 085-745-2981
อีเมล์ : phufriend@hotmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
3 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
5 ด้านอื่น ๆ
ที่อยู่บนแผนที่
13.7528000, 100.5015870