รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 4/2549
วันที่จดทะเบียน : 6 พฤศจิกายน 2549
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000222
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 165
หมู่ : 8
แขวง/ตำบล : เลยวังไสย์
เขต/อำเภอ : ภูหลวง
จังหวัด : เลย
รหัสไปรษณีย์ : 42230
เบอร์โทรสาร : 081-974-2564
อีเมล์ : yuttana_vong@hotmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : ยุทธนา
นามสกุล : วงศ์โสภา
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 165
หมู่ : 8
แขวง/ตำบล : เลยวังไสย์
เขต/อำเภอ : ภูหลวง
จังหวัด : เลย
รหัสไปรษณีย์ : 42230
เบอร์มือถือ : 081-974-2564
อีเมล์ : yuttana_vong@hotmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านอื่น ๆ
2 ด้านทรัพยากรป่าไม้
3 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
4 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
5 ด้านการบริหารจัดการขยะ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-