รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิพัฒนาอีสาน
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 2/2541
วันที่จดทะเบียน : 17 กรกฎาคม 2541
โลโก้ :
เว็บไซต์ : www.NETSURIN.org
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : จังหวัดสุรินทร์
วันที่จดทะเบียน : 19/11/2529
เลขที่ทะเบียน : 3471
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 100/1
หมู่ : 4
ถนน : สุรินทร์-สังขะ
แขวง/ตำบล : ตาอ็อง
เขต/อำเภอ : เมืองสุรินทร์
จังหวัด : สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 32000
เบอร์โทรศัพท์ : 044-501-048
เบอร์มือถือ : 091-250-8799
เบอร์โทรสาร : 044-501-049
อีเมล์ : Chavakorn.net@gmail.com, NETSURIN@hotmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : ชวกร
นามสกุล : ศรีโสภา
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 100/1
ถนน : สุรินทร์-สังขะ
แขวง/ตำบล : ตาอ็อง
เขต/อำเภอ : เมืองสุรินทร์
จังหวัด : สุรินทร์
เบอร์มือถือ : 091-2508-799
อีเมล์ : chavakorn.net@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรดิน
2 ด้านทรัพยากรป่าไม้
3 ด้านทรัพยากรพลังงาน
4 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
13.7528010, 100.5015870