รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิเกษตรกรไทย
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 20/2540
วันที่จดทะเบียน : 16 ตุลาคม 2540
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000218
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 291
หมู่ : 6
แขวง/ตำบล : พระยืน
เขต/อำเภอ : พระยืน
จังหวัด : ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 40320
เบอร์มือถือ : 080-008-2141
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : ไชยกร
นามสกุล : ประสานสอน
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 291
หมู่ : 6
แขวง/ตำบล : พระยืน
เขต/อำเภอ : พระยืน
จังหวัด : ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 40320
เบอร์มือถือ : 080-008-2141
อีเมล์ : C91B9A6F
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรดิน
2 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
3 ด้านอื่น ๆ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-