รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิรักษ์อีสาน
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 17/2540
วันที่จดทะเบียน : 16 ตุลาคม 2540
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000217
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
อาคาร : ปฏิบัติการวิจัยชั้น 2 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมู่บ้าน : อาคารชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แขวง/ตำบล : มะขามเรียง
เขต/อำเภอ : กัทรวิชัย
จังหวัด : มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : 44150
เบอร์โทรศัพท์ : 043-754-333 ต่อ 1179
เบอร์มือถือ : 086-646-8005
อีเมล์ : komwongpa@gmail.com, komgrit_W@yahoo.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : คมกริช
นามสกุล : วงศ์ภาคำ
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
อาคาร : ปฏิบัติการวิจัยชั้น 2 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แขวง/ตำบล : ขามเรียง
เขต/อำเภอ : กันทรวิชัย
จังหวัด : มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : 44150
เบอร์มือถือ : 086-646-8005
อีเมล์ : komwongpa@gmail.com, komgrit_W@yahoo.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
2 ด้านทรัพยากรป่าไม้
3 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
4 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-