รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิชุมชนอีสาน
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 6/2537
วันที่จดทะเบียน : 27 พฤษภาคม 2537
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000213
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 577/2
ซอย : สระโบราณ
ถนน : หลักเมือง
แขวง/ตำบล : ในเมือง
เขต/อำเภอ : เมืองสุรินทร์
จังหวัด : สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 32000
เบอร์มือถือ : 090-291-6353
อีเมล์ : eci.ecf@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : อกนิษฐ์
นามสกุล : ป้องภัย
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 686/5
ซอย : วุฒนาราม
ถนน : หน้าเมือง
เขต/อำเภอ : เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 085-010-0081
อีเมล์ : yorsosk48@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
2 ด้านทรัพยากรพลังงาน
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-