รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมลำปาง
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 1/2559
วันที่จดทะเบียน : 22 มกราคม 2559
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000207
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 11/08/2563
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 72/1
หมู่ : -
ซอย : -
ถนน : ประสานไมตรี
แขวง/ตำบล : สบตุ๋ย
เขต/อำเภอ : เมืองลำปาง
จังหวัด : ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ : 52000
เบอร์มือถือ : 08-1884-4337, 08-9635-9763
อีเมล์ : daychalampang@gmail.com
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : เดชา
นามสกุล : เชื้อบุญยืน
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 84/2
หมู่ : 12
แขวง/ตำบล : บ่อแฮ้ว
เขต/อำเภอ : เมืองลำปาง
จังหวัด : ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ : 52100
เบอร์มือถือ : 08-1884-4337
อีเมล์ : daychalampang@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
3 ด้านการบริหารจัดการขยะ
4 ด้านอื่น ๆ
ที่อยู่บนแผนที่
-