รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 12/2558
วันที่จดทะเบียน : 12 พฤศจิกายน 2558
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000206
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 138/1
หมู่ : 4
แขวง/ตำบล : สุเทพ
เขต/อำเภอ : เมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50210
เบอร์โทรศัพท์ : 053-106-741
เบอร์มือถือ : 098-749-3424
เบอร์โทรสาร : 053-106-741
อีเมล์ : kulriver@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : สายัณน์
นามสกุล : ข้ามหนึ่ง
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 343
หมู่ : 4
แขวง/ตำบล : สันผักหวาน
เขต/อำเภอ : หางดง
จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50230
เบอร์มือถือ : 098-749-3424
อีเมล์ : kulriver@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
3 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
ที่อยู่บนแผนที่
-