รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 9/2558
วันที่จดทะเบียน : 29 กรกฎาคม 2558
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000205
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 940
หมู่ : 3
แขวง/ตำบล : แม่ปะ
เขต/อำเภอ : แม่สอด
จังหวัด : ตาก
รหัสไปรษณีย์ : 63110
เบอร์โทรศัพท์ : 055-506-670
เบอร์มือถือ : 080-114-6462
อีเมล์ : Tak Border Child Assistance Foundation (TBCAF) info@tbcaf.org
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : พงษ์พัฒน์
นามสกุล : เจษฎาอนุพงค์กุล
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 940
หมู่ : 3
แขวง/ตำบล : แม่ปะ
เขต/อำเภอ : แม่สอด
จังหวัด : ตาก
รหัสไปรษณีย์ : 93110
เบอร์มือถือ : 080-114-6462
อีเมล์ : tbcaf2008@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
3 ด้านทรัพยากรพลังงาน
4 ด้านการบริหารจัดการขยะ
ที่อยู่บนแผนที่
-