รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 23/2536
วันที่จดทะเบียน : 31 ตุลาคม 2536
โลโก้ :
เว็บไซต์ : www.tdri.or.th
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000020
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 565
ซอย : รามคำแหง 39 (เทพลีลา1)
ถนน : รามคำแหง
แขวง/ตำบล : พลับพลา
เขต/อำเภอ : วังทองหลาง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 02-718-5460
เบอร์โทรสาร : 02-718-5461-2
อีเมล์ : tkm@tdri.or.th
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาง
ชื่อ : ทิพวัลย์
นามสกุล : แก้วมีศรี
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 565
ซอย : รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)
ถนน : รามคำแหง
แขวง/ตำบล : พลับพลา
เขต/อำเภอ : วังทองหลาง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 02-718-5460 ต่อ 441
อีเมล์ : tkm@tdri.or.th
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4 ด้านอื่น ๆ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-