รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 2/2536
วันที่จดทะเบียน : 4 สิงหาคม 2536
โลโก้ :
เว็บไซต์ : www.tei.or.th
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000002
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 16/151
หมู่บ้าน : เมืองทองธานี
ถนน : บอนด์สตรีท
แขวง/ตำบล : บางพูด
เขต/อำเภอ : ปากเกร็ด
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 11120
เบอร์โทรศัพท์ : 02-503-3333
เบอร์โทรสาร : 02-504-4826
อีเมล์ : info@tei.or.th
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : คุณ
ชื่อ : กรรนิการ
นามสกุล : บุราณรักษ์
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 16/151
หมู่บ้าน : เมืองทองธานี
ถนน : บอนด์สตรีท
แขวง/ตำบล : บางพูด
เขต/อำเภอ : ปากเกร็ด
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 11120
เบอร์โทรศัพท์ : 02-503-3333 ต่อ 404
เบอร์มือถือ : 081-567-6864
อีเมล์ : info@tei.or.th
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3 ด้านการบริหารจัดการขยะ
4 ด้านอื่น ๆ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-