รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 8/2550
วันที่จดทะเบียน : 8 มิถุนายน 2550
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000188
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 9
ถนน : รถแก้ว
แขวง/ตำบล : ในเมือง
เขต/อำเภอ : เมืองลำพูน
จังหวัด : ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ : 51000
เบอร์โทรศัพท์ : 053-561-137
เบอร์โทรสาร : 053-561-137
อีเมล์ : lpn.lamphun@hotmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : จรูญ
นามสกุล : คำปันนา
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 171
ซอย : พญาอินทร์
ถนน : ลำพูน-ป่าซาง
แขวง/ตำบล : ในเมือง
เขต/อำเภอ : เมืองลำพูน
จังหวัด : ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ : 51000
เบอร์มือถือ : 081-998-8031
อีเมล์ : jul.lamphun@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรดิน
2 ด้านทรัพยากรป่าไม้
3 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
4 ด้านทรัพยากรพลังงาน
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-