รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 6/2550
วันที่จดทะเบียน : 8 มิถุนายน 2550
โลโก้ :
เว็บไซต์ : www.phayaocivil.com
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : จังหวัดพะเยา
วันที่จดทะเบียน : 20/10/2548
เลขที่ทะเบียน : พย34/2548
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 91
หมู่ : 2
แขวง/ตำบล : สันป่าม่วง
เขต/อำเภอ : เมืองพะเยา
จังหวัด : พะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56000
เบอร์โทรศัพท์ : 054-458-757
เบอร์มือถือ : 084-611-6564
เบอร์โทรสาร : 054-458-766
อีเมล์ : pdf2548@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาง
ชื่อ : สุภาพร
นามสกุล : ถิ่นวัฒนากูล
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 91
หมู่ : 2
แขวง/ตำบล : สันป่าม่วง
เขต/อำเภอ : เมืองพะเยา
จังหวัด : พะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56000
เบอร์มือถือ : 081-884-9602
อีเมล์ : pdf2548@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านอื่น ๆ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
13.7528010, 100.5015870