รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 1/2550
วันที่จดทะเบียน : 8 มิถุนายน 2550
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : ปกครองจังหวัดเชียงใหม่
วันที่จดทะเบียน : 21/07/2543
เลขที่ทะเบียน : 2/2543
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 25/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 372/9
ซอย : เตือนใจ
ถนน : สันทรายเก่า
แขวง/ตำบล : สันทรายน้อย
เขต/อำเภอ : สันทราย
จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50210
เบอร์โทรศัพท์ : 053-350-073
เบอร์มือถือ : 084-378-5531
อีเมล์ : pased244@gmail.com
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : พร้อมพล
นามสกุล : สัมพันธโน
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 372/9
ซอย : เตือนใจ
ถนน : สันทรายเก่า
แขวง/ตำบล : สันทรายน้อย
เขต/อำเภอ : สันทราย
จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50210
เบอร์มือถือ : 084-378-5531
อีเมล์ : pased244@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านทรัพยากรดิน
3 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
4 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
ที่อยู่บนแผนที่
-