รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 9/2549
วันที่จดทะเบียน : 2 พฤศจิกายน 2549
โลโก้ :
เว็บไซต์ : www.idi-th.com
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : นายทะเบียนมูลนิธิประจำจังหวัดพิษณุโลก
วันที่จดทะเบียน : 06/02/2545
เลขที่ทะเบียน : พล56
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 25/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 90/1-2
หมู่ : 10
ถนน : พิษณุโลก-นครสวรรค์
แขวง/ตำบล : ท่าทอง
เขต/อำเภอ : เมืองพิษณุโลก
จังหวัด : พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 65000
เบอร์โทรศัพท์ : 055-282-930
อีเมล์ : idith2010@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : สุพจน์
นามสกุล : พฤกษะวัน
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 90/1-2
หมู่ : 10
ถนน : พิษณุโลก-นครสวรรค์
แขวง/ตำบล : ท่าทอง
เขต/อำเภอ : เมืองพิษณุโลก
จังหวัด : พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 65000
เบอร์มือถือ : 055-282-930
อีเมล์ : idith2010@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการบริหารจัดการขยะ
2 ด้านทรัพยากรดิน
3 ด้านทรัพยากรป่าไม้
4 ด้านอื่น ๆ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-