รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 15/2540
วันที่จดทะเบียน : 16 ตุลาคม 2540
โลโก้ :
เว็บไซต์ : www.acedthai.org, www.monsaengdao.org
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : ศาลากลางจัดหวัดเชียงราย
วันที่จดทะเบียน : 18/10/2537
เลขที่ทะเบียน : ชร.16
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 25/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 9
หมู่ : 13
อื่น ๆ : บ้านดอยจำตอง
แขวง/ตำบล : ดอยลาน
เขต/อำเภอ : เมืองเชียงราย
จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
เบอร์มือถือ : 081-884-4062 , 081-950-3716
อีเมล์ : acedthai@gmail.com, okthewin@gmail.com
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : เทวินฏฐ์
นามสกุล : อัครศิลาชัย
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 9
หมู่ : 13
อื่น ๆ : บ้านดอยจำตอง
แขวง/ตำบล : ดอยลอน
เขต/อำเภอ : เมืองเชียงราย
จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
เบอร์มือถือ : 081-884-4062
อีเมล์ : okthewin@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านอื่น ๆ
3 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-