รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 7/2537
วันที่จดทะเบียน : 27 พฤษภาคม 2537
โลโก้ :
เว็บไซต์ : www.ymcachiangmai.org
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : ศาลากลางจังหวัดชียงใหม่
วันที่จดทะเบียน : 09/11/2532
เลขที่ทะเบียน : 4259
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 103
ถนน : เกาะกลาง
แขวง/ตำบล : หนองหอย
เขต/อำเภอ : เมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50000
เบอร์โทรศัพท์ : 05-3140-162 , 05-3140-163
อีเมล์ : foundation@ymcachiangmai.org
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : นฤปชา
นามสกุล : เมืองอินทร์
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 103
ถนน : เกาะกลาง
แขวง/ตำบล : หนองหอย
เขต/อำเภอ : เมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50000
เบอร์มือถือ : 08-1882-7041
อีเมล์ : foundation@ymcachiangmai.org
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรพลังงาน
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-