รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 27/2536
วันที่จดทะเบียน : 31 ตุลาคม 2536
โลโก้ :
เว็บไซต์ : www.hadf1985.org
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000159
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 129/1
หมู่ : 4
ซอย : 4
ถนน : ป่างิ้ว
แขวง/ตำบล : รอบเวียง
เขต/อำเภอ : เมืองเชียงราย
จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
เบอร์โทรศัพท์ : 05-3758-658 , 05-3715-696
เบอร์มือถือ : 09-1141-6841 , 08-6179-5044
อีเมล์ : hadf_cr@hotmail.com
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาง
ชื่อ : จุฑามาศ
นามสกุล : ราชประสิทธิ์
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 129/1
หมู่ : 4
ซอย : 4
ถนน : ป่างิ้ว
แขวง/ตำบล : รอบเวียง
เขต/อำเภอ : เมืองเชียงราย
จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
เบอร์มือถือ : 09-1141-6841 , 08-6179-5044
อีเมล์ : Jchiangrai@hotmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรดิน
2 ด้านทรัพยากรป่าไม้
3 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
4 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-