รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 5/2560
วันที่จดทะเบียน : 8 พฤศจิกายน 2560
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000158
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 29/05/2563
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 15
อาคาร : รัจนาการ
ซอย : ประดิพัทธ์ 17
ถนน : ประดิพัทธ์
แขวง/ตำบล : สามเสนใน
เขต/อำเภอ : พญาไท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-4434 , 02-618-5590
อีเมล์ : twci@ibikeiwalk.org
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : สรัสวดี
นามสกุล : โรจนกุศล
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 15
อาคาร : รัจนาการ
ซอย : ประดิพันธ์ 17
ถนน : ประดิพันธ์
แขวง/ตำบล : พญาไท
เขต/อำเภอ : พญาไท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10400
เบอร์มือถือ : 087-219-6949
อีเมล์ : sarattcc@hotmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรพลังงาน
2 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
4 ด้านมลภาวะ
ที่อยู่บนแผนที่
-