รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 2/2560
วันที่จดทะเบียน : 10 กุมภาพันธ์ 2560
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000156
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 115/19
ซอย : รามอินทรา 40
ถนน : รามอินทรา
แขวง/ตำบล : นวลจันทร์
เขต/อำเภอ : บึงกุ่ม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10230
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2944 5929
เบอร์โทรสาร : 0 2944 9530
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : พงษ์ศักดิ์
นามสกุล : เย็นอ่อน
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 115/18
ซอย : รามอินทรา 40
แขวง/ตำบล : นวลจันทร์
เขต/อำเภอ : บึงกุ่ม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10230
เบอร์มือถือ : 089-117-4109
อีเมล์ : enandearth@yahoo.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการบริหารจัดการขยะ
2 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
3 ด้านมลภาวะ
4 ด้านทรัพยากรป่าไม้
ที่อยู่บนแผนที่
-