รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิชีวิตท้องถิ่น
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 10/2559
วันที่จดทะเบียน : 22 พฤศจิกายน 2559
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000155
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 109/8
ถนน : ศรีน้ำซึม
แขวง/ตำบล : อุทัยใหม่
เขต/อำเภอ : เมืองอุทัยธานี
จังหวัด : อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ : 61000
เบอร์มือถือ : 086-515-5396
อีเมล์ : locallifefoundation@gmail.com, uthan.pannasa@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : พรรณษา
นามสกุล : อุทาน
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 109/8
ถนน : ศรีน้ำซึม
แขวง/ตำบล : อุทัยใหม่
เขต/อำเภอ : เมืองอุทัยธานี
จังหวัด : อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ : 61000
เบอร์มือถือ : 086-515-5396
อีเมล์ : uthan.pannasa@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรดิน
2 ด้านทรัพยากรป่าไม้
3 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
4 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
ที่อยู่บนแผนที่
-