รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิเทคโนโลยีเพื่อวิจัยและพัฒนา
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 7/2559
วันที่จดทะเบียน : 28 กรกฎาคม 2559
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : ทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร
วันที่จดทะเบียน : 18/11/2558
เลขที่ทะเบียน : 9900000000153
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 30/09/2564
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 39
ซอย : ลาดพร้าว 124 (สวัสดิการ)
ถนน : ลาดพร้าว
แขวง/ตำบล : พลับพลา
เขต/อำเภอ : วังทองหลาง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9341747
เบอร์โทรสาร : 02-934-3248
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : ดร.
ชื่อ : วลัยลักษณ์
นามสกุล : ดวงประสพสุข
อายุ : 36
ประเภทบัตรประจำตัว : บัตรประชาชน
เขต/อำเภอที่ออกบัตร : เมือง
จังหวัดที่ออกบัตร : สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 39
ซอย : ลาดพร้าว 124 (สวัสดิการ)
ถนน : ลาดพร้าว
แขวง/ตำบล : พลับพลา
เขต/อำเภอ : วังทองหลาง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10310
อีเมล์ : trdfthai@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านอื่น ๆ
2 ด้านทรัพยากรพลังงาน
3 ด้านการบริหารจัดการขยะ
4 ด้านมลภาวะ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2564 (ปี 2564) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2564
2. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 10 กันยายน 2564
3. รายงานประจำปี 2562 (ปี 2562) ส่งวันที่ 10 กันยายน 2564
4. รายงานประจำปี 2561 (ปี 2561) ส่งวันที่ 10 กันยายน 2564
5. รายงานประจำปี 2560 (ปี 2560) ส่งวันที่ 10 กันยายน 2564
ที่อยู่บนแผนที่
-