รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 7/2558
วันที่จดทะเบียน : 29 กรกฎาคม 2558
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000147
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 222
ซอย : รามอินทรา 61
ถนน : รามอินทรา
แขวง/ตำบล : ท่าแร้ง
เขต/อำเภอ : บางเขน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10230
เบอร์โทรศัพท์ : 02-945-7126
เบอร์มือถือ : 088-9519542
เบอร์โทรสาร : 02-945-7125
อีเมล์ : env.ngos@gmail.com, ppimpa@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : ภรภัทร
นามสกุล : พิมพา
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 222
ซอย : รามอินทรา 61
ถนน : รามอินทรา
แขวง/ตำบล : ท่าแร้ง
เขต/อำเภอ : บางเขน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10230
เบอร์มือถือ : 088-9519542
อีเมล์ : ppimpa@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านอื่น ๆ
2 ด้านทรัพยากรป่าไม้
3 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5 ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า
ที่อยู่บนแผนที่
-