รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 5/2558
วันที่จดทะเบียน : 6 กรกฎาคม 2558
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000146
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 79/233
หมู่ : 3
แขวง/ตำบล : เสม็ด
เขต/อำเภอ : เมืองชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 20000
อีเมล์ : wicha@thaiwetlands.org
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : วิชา
นามสกุล : นรังศรี
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 80/6
หมู่ : 3
แขวง/ตำบล : เสม็ด
เขต/อำเภอ : เมืองชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 20000
เบอร์มือถือ : 086-895-1858
อีเมล์ : wicha@thaiwetlands.org
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
2 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
3 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4 ด้านทรัพยากรป่าไม้
ที่อยู่บนแผนที่
-