รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิรักษ์หัวหิน
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 4/2558
วันที่จดทะเบียน : 16 มิถุนายน 2558
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000145
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 115
หมู่ : 15
ซอย : พูนสุข
ถนน : หัวหิน-หนองพลับ
แขวง/ตำบล : หินเหล็กไฟ
เขต/อำเภอ : หัวหิน
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ : 77110
เบอร์โทรศัพท์ : 032-907-777
เบอร์มือถือ : 085-193-8315
อีเมล์ : wsirayakorn@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : นุจรี
นามสกุล : พุ่มฉัตร
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 115
หมู่ : 15
ซอย : พูนสุข
ถนน : หัวหิน-หนองพลับ
แขวง/ตำบล : หินเหล็กไฟ
เขต/อำเภอ : หัวหิน
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ : 77110
เบอร์มือถือ : 085-193-8315
อีเมล์ : Qbick_18huahin@hotmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการบริหารจัดการขยะ
2 ด้านมลภาวะ
3 ด้านทรัพยากรพลังงาน
4 ด้านอื่น ๆ
ที่อยู่บนแผนที่
-