รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 5/2557
วันที่จดทะเบียน : 24 ตุลาคม 2557
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000141
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 931/8
หมู่บ้าน : เกตุนุติเชอมีเน่
ซอย : ลาดพร้าว 87
ถนน : ลาดพร้าว
แขวง/ตำบล : คลองจั่น
เขต/อำเภอ : บางกะปิ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 02-539-3534
เบอร์โทรสาร : 02-539-3534
อีเมล์ : enlawthai@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : สุรชัย
นามสกุล : ตรงงาม
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 931/8
หมู่บ้าน : เกตุนุติเชอมีเน่
ซอย : ลาดพร้าว 87
ถนน : ลาดพร้าว
แขวง/ตำบล : คลองจั่น
เขต/อำเภอ : บางกะปิ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10240
เบอร์มือถือ : 081-640-9506
อีเมล์ : tomenlaw@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านอื่น ๆ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-