รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์)
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 3/2556
วันที่จดทะเบียน : 16 พฤษภาคม 2556
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000139
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 333
อาคาร : อาคารเหล้าเป้งง้วน 1
ชั้น : 20 บี
แขวง/ตำบล : จอมพล
เขต/อำเภอ : จตุจักร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02-272-5915
อีเมล์ : Contact3rf@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : อภิสรา
นามสกุล : บุญญะอติชาติ
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 333
อาคาร : เล้าเป้งง้วน 1
ชั้น : 20 ซี
แขวง/ตำบล : จอมพล
เขต/อำเภอ : จตุจักร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10900
เบอร์มือถือ : 091-501-6555
อีเมล์ : apisara3rf@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการบริหารจัดการขยะ
2 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-