รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 2/2556
วันที่จดทะเบียน : 16 พฤษภาคม 2556
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000138
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 185/19
หมู่ : 6
แขวง/ตำบล : ทับกวาง
เขต/อำเภอ : แก่งคอย
จังหวัด : สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 18260
เบอร์โทรศัพท์ : 036-670-443
เบอร์มือถือ : 081-466-9168
เบอร์โทรสาร : 036-670-443
อีเมล์ : phatphongb@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : พัฒน์พงษ์
นามสกุล : บุญเลิศ
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 194/2
หมู่ : 6
แขวง/ตำบล : ทับกวาง
เขต/อำเภอ : แก่งคอย
จังหวัด : สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 18260
เบอร์มือถือ : 081-466-9168
อีเมล์ : phatphongb@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรดิน
2 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
3 ด้านมลภาวะ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-