รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิองค์การพิทักษ์ความปลอดภัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลก
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 12/2555
วันที่จดทะเบียน : 7 พฤศจิกายน 2555
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000137
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 326/124
หมู่ : 8
แขวง/ตำบล : สุรศักดิ์
เขต/อำเภอ : ศรีราชา
จังหวัด : ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 20110
เบอร์มือถือ : 086-566-3284
อีเมล์ : Tn.Sutin@hotmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : จ.ส.อ.
ชื่อ : สุธิญาณินธ์
นามสกุล : ทองขาว
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 326/124
หมู่ : 8
แขวง/ตำบล : สุรศักดิ์
เขต/อำเภอ : ศรีราชา
จังหวัด : ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 20110
เบอร์มือถือ : 086-566-3284
อีเมล์ : Tn.Sutin@hotmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
2 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3 ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า
4 ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ
5 ด้านทรัพยากรพลังงาน
6 ด้านการบริหารจัดการขยะ
7 ด้านมลภาวะ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-