รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทย
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 6/2555
วันที่จดทะเบียน : 13 มีนาคม 2555
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000134
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 116
หมู่ : 3
แขวง/ตำบล : บ้านฆ้อง
เขต/อำเภอ : โพธาราม
จังหวัด : ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 70120
เบอร์โทรศัพท์ : 032-232-526
เบอร์มือถือ : 081-651-8086
เบอร์โทรสาร : 032-232526
อีเมล์ : surachai_khupt@gmail.com, satujareunpon2525@gmail.com
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : สุรชัย
นามสกุล : ฉัตรภิญญาคุปต์
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 116
หมู่ : 3
แขวง/ตำบล : บ้านฆ้อง
เขต/อำเภอ : โพธาราม
จังหวัด : ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 70120
เบอร์มือถือ : 081-651-8086
อีเมล์ : surachai_khupt@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
3 ด้านการบริหารจัดการขยะ
4 ด้านอื่น ๆ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-