รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 15/2536
วันที่จดทะเบียน : 4 สิงหาคม 2536
โลโก้ :
เว็บไซต์ : www.seub.or.th
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
วันที่จดทะเบียน : 16/10/2533
เลขที่ทะเบียน : 4604
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 150
ซอย : -
แขวง/ตำบล : บางกระสอ
เขต/อำเภอ : เมืองนนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 02-224-7838-9
อีเมล์ : 02-224-7838-9
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : นิตยา
นามสกุล : วงษ์สวัสดิ์
อายุ : 27
สัญชาติ : -
ประเภทบัตรประจำตัว :
เขต/อำเภอที่ออกบัตร : -
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : -
ซอย : -
ถนน : -
อีเมล์ : 21888978
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า
3 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
4 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
13.7528010, 100.5015870