รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 4/2552
วันที่จดทะเบียน : 27 กุมภาพันธ์ 2552
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000116
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 51/119
หมู่ : 9
หมู่บ้าน : หมู่บ้านพฤกษา 17
ถนน : ลำลูกกา คลอง 3
แขวง/ตำบล : ลาดสวาย
เขต/อำเภอ : ลำลูกกา
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : 12151
เบอร์โทรศัพท์ : 02-152-8568
เบอร์มือถือ : 081-620-5066
เบอร์โทรสาร : 02-152-8569
อีเมล์ : thaisgwa@gmail.com, antiair_9@hotmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : ศรีสุวรรณ
นามสกุล : จรรยา
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 51/119
หมู่ : 9
หมู่บ้าน : พฤกษา 17
ถนน : ลำลูกกา คลอง 3
แขวง/ตำบล : ลาดสวาย
เขต/อำเภอ : ลำลูกกา
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : 12150
เบอร์มือถือ : 081-620-5066
อีเมล์ : antiair_9@hotmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2 ด้านมลภาวะ
3 ด้านทรัพยากรป่าไม้
4 ด้านทรัพยากรพลังงาน
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-