รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐม
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 23/2549
วันที่จดทะเบียน : 2 พฤศจิกายน 2549
เว็บไซต์ : www.thachinfoundation.org
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000112
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 97/1
หมู่ : 3
แขวง/ตำบล : คลองใหม่
เขต/อำเภอ : สามพราน
จังหวัด : นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : 73110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3780094
เบอร์มือถือ : 08-1378-0094
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : -
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
อีเมล์ : 8F059F27
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-