รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 12/2536
วันที่จดทะเบียน : 4 สิงหาคม 2536
โลโก้ :
เว็บไซต์ : www.ppat.or.th
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000010
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 8
ซอย : วิภาวดีรังสิต 44
ถนน : วิภาวดีรังสิต
แขวง/ตำบล : ลาดยาว
เขต/อำเภอ : จตุจักร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02-941-2320
เบอร์โทรสาร : 02-561-5130
อีเมล์ : info@ppat.or.th , ppat.bkk@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : ปดิวรันดา
นามสกุล : เดิมสันเทียะ
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 8
ซอย : วิภาวดีรังสิต 44
ถนน : วิภาวดีรังสิต
แขวง/ตำบล : ลาดยาว
เขต/อำเภอ : จตุจักร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02-941-2320 ต่อ 174
อีเมล์ : ppat.bkk@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการบริหารจัดการขยะ
2 ด้านมลภาวะ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-