ถามตอบ/ติดต่อเรา

 

ที่อยู่


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชั้น 7

ติดต่อเรา

ถามตอบ

1 จดทะเบียน NGOs ได้ที่ใดบ้าง?
1. จดทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.ngo.deqp.go.th
2. ติดต่อขอจดทะเบียนที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 7 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน