หน้าหลัก >> ระบบงานบุคคลและองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 798 ติดต่อเรา

ระบบงานบุคคลและองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม - ติดต่อเรา

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ 
 E-mail : info@deqp.mail.go.th
 สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 
 หรือ E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th

หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 099-4-00015982-0

สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 02-2985607, 02-2788421
กองส่งเสริมและเผยแพร่ โทร. 02-2985626
ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม โทร. 02-2788400 ต่อ 1604
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โทร. 02-5771136-7
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โทร. 02-2985639