หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนอาสาสมัครแต่ละกรมที่เป็น ทสม.

จำนวนอาสาสมัครแต่ละกรมที่เป็น ทสม.


infographicsแหล่งที่มา ทสม. ปีที่สมัคร ทสม. จำนวน ทสม.
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 3107 115
3106 6
3103 167
3102 63
2652 1
2564 16,839
2563 21,150
2562 18,421
2561 20,699
2560 21,689
2559 25,117
2558 14,705
2557 1,726
ก่อนปี 2557 (2556) 611
ก่อนปี 2557 (2555) 4
ก่อนปี 2557 (2554) 2
ก่อนปี 2557 (2553) 6
ก่อนปี 2557 (2516) 353
ก่อนปี 2557 109,159
รวม 250,833
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) 2560 222
2559 133
2558 66
2557 1
ก่อนปี 2557 1
รวม 423
เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย 2560 104
2559 587
2558 362
2557 1
ก่อนปี 2557 (2556) 9
ก่อนปี 2557 76
รวม 1,139
เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำ 2560 331
2559 2,181
2558 162
2557 1
ก่อนปี 2557 335
รวม 3,010
เครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาล 2560 1
2559 129
2558 44
ก่อนปี 2557 4
รวม 178
เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) (ปม.) 2560 189
2559 543
2558 142
2557 1
ก่อนปี 2557 39
รวม 914
เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) (อส.) 2560 592
2559 3,087
2558 150
2557 5
ก่อนปี 2557 (2556) 6
ก่อนปี 2557 189
รวม 4,029
จำนวน ทสม. จากทุกเครือข่าย 260,526


49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready