หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> สรุปจำนวนสมาชิกเครือข่าย ทสม. แยกตามประเภทอาสาสมัคร

สรุปจำนวนสมาชิกเครือข่าย ทสม. แยกตามประเภทอาสาสมัคร


รายงานสรุปจำนวนสมาชิกเครือข่าย ทสม.
แยกตามประเภทอาสาสมัคร
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ รายชื่อเครือข่ายอาสาสมัคร จำนวนสมาชิกที่ร่วมเป็น ทสม.
1 เครือข่าย ทสม. 263,470
2 เครือข่าย อสทล. 422
3 เครือข่าย ทธ. 1,136
4 เครือข่าย ทน. 3,010
5 เครือข่าย ทบ. 180
6 เครือข่าย รสทป. (ปม.) 912
7 เครือข่าย รสทป. (อส.) 4,034
รวม 273,164


49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready