หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวน ทสม. ราย สสภ.

จำนวน ทสม. ราย สสภ.


สสภ. เขต จังหวัด จำนวนผู้สมัครจากส่วนกลาง จำนวนผู้สมัครจากส่วนภูมิภาค จำนวนรวม
สสภ. เขต 0 กรุงเทพมหานคร 1,910 222 2,132
รวม 1,910 222 2,132
สสภ. เขต 1 เชียงราย 126 3,964 4,090
เชียงใหม่ 3,033 3,663 6,696
แม่ฮ่องสอน 79 2,188 2,267
ลำพูน 677 2,671 3,348
รวม 3,915 12,486 16,401
สสภ. เขต 2 น่าน 165 3,210 3,375
พะเยา 105 1,025 1,130
แพร่ 63 3,328 3,391
ลำปาง 226 6,189 6,415
รวม 559 13,752 14,311
สสภ. เขต 3 ตาก 55 4,323 4,378
พิษณุโลก 97 4,900 4,997
เพชรบูรณ์ 152 10,114 10,266
สุโขทัย 159 5,549 5,708
อุตรดิตถ์ 54 2,196 2,250
รวม 517 27,082 27,599
สสภ. เขต 4 กำแพงเพชร 165 3,363 3,528
นครสวรรค์ 211 1,724 1,935
พิจิตร 393 1,583 1,976
อุทัยธานี 15 2,211 2,226
รวม 784 8,881 9,665
สสภ. เขต 5 ชัยนาท 102 2,930 3,032
นครปฐม 32 1,962 1,994
สมุทรสาคร 300 551 851
สุพรรณบุรี 193 1,810 2,003
รวม 627 7,253 7,880
สสภ. เขต 6 นนทบุรี 187 2,034 2,221
ปทุมธานี 122 1,932 2,054
พระนครศรีอยุธยา 418 6,977 7,395
สิงห์บุรี 38 1,010 1,048
อ่างทอง 41 736 777
รวม 806 12,689 13,495
สสภ. เขต 7 นครนายก 75 830 905
ปราจีนบุรี 238 986 1,224
ลพบุรี 62 2,035 2,097
สระแก้ว 101 4,080 4,181
สระบุรี 80 1,045 1,125
รวม 556 8,976 9,532
สสภ. เขต 8 กาญจนบุรี 99 3,946 4,045
ประจวบคีรีขันธ์ 124 2,051 2,175
เพชรบุรี 157 1,569 1,726
ราชบุรี 120 1,194 1,314
สมุทรสงคราม 42 1,778 1,820
รวม 542 10,538 11,080
สสภ. เขต 9 นครพนม 27 1,918 1,945
บึงกาฬ 108 3,389 3,497
เลย 51 3,715 3,766
สกลนคร 313 5,352 5,665
หนองคาย 75 4,563 4,638
อุดรธานี 170 4,335 4,505
รวม 744 23,272 24,016
สสภ. เขต 10 กาฬสินธุ์ 61 5,229 5,290
ขอนแก่น 78 4,804 4,882
มหาสารคาม 76 1,492 1,568
ร้อยเอ็ด 55 6,470 6,525
หนองบัวลำภู 29 1,861 1,890
รวม 299 19,856 20,155
สสภ. เขต 11 ชัยภูมิ 323 3,598 3,921
นครราชสีมา 113 12,119 12,232
บุรีรัมย์ 472 5,405 5,877
สุรินทร์ 47 6,024 6,071
รวม 955 27,146 28,101
สสภ. เขต 12 มุกดาหาร 36 1,737 1,773
ยโสธร 39 2,585 2,624
ศรีสะเกษ 57 7,401 7,458
อำนาจเจริญ 19 3,980 3,999
อุบลราชธานี 52 9,878 9,930
รวม 203 25,581 25,784
สสภ. เขต 13 จันทบุรี 70 1,836 1,906
ฉะเชิงเทรา 184 1,946 2,130
ชลบุรี 99 1,976 2,075
ตราด 48 1,209 1,257
ระยอง 80 3,853 3,933
สมุทรปราการ 147 8,869 9,016
รวม 628 19,689 20,317
สสภ. เขต 14 ชุมพร 71 1,100 1,171
นครศรีธรรมราช 114 3,525 3,639
พัทลุง 77 1,509 1,586
สุราษฎร์ธานี 131 1,336 1,467
รวม 393 7,470 7,863
สสภ. เขต 15 กระบี่ 62 947 1,009
ตรัง 275 2,198 2,473
พังงา 45 1,979 2,024
ภูเก็ต 142 681 823
ระนอง 49 1,804 1,853
รวม 573 7,609 8,182
สสภ. เขต 16 นราธิวาส 43 2,179 2,222
ปัตตานี 74 1,288 1,362
ยะลา 44 1,754 1,798
สงขลา 248 2,121 2,369
สตูล 81 6,293 6,374
รวม 490 13,635 14,125


49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready