หน้าแรก >> จำนวน ทสม. ราย สสภ.

จำนวน ทสม. ราย สสภ.

สสภ. เขต จังหวัด จำนวนผู้สมัครจากส่วนกลาง จำนวนผู้สมัครจากส่วนภูมิภาค จำนวนรวม
สสภ. เขต 0 กรุงเทพมหานคร 1,696 214 1,910
รวม 1,696 214 1,910
สสภ. เขต 1 เชียงราย 267 3,499 3,766
เชียงใหม่ 3,030 3,409 6,439
แม่ฮ่องสอน 76 2,052 2,128
ลำพูน 679 2,419 3,098
รวม 4,052 11,379 15,431
สสภ. เขต 2 น่าน 167 3,207 3,374
พะเยา 104 1,025 1,129
แพร่ 401 2,655 3,056
ลำปาง 227 6,119 6,346
รวม 899 13,006 13,905
สสภ. เขต 3 ตาก 57 4,098 4,155
พิษณุโลก 98 4,886 4,984
เพชรบูรณ์ 150 10,114 10,264
สุโขทัย 159 5,307 5,466
อุตรดิตถ์ 53 2,196 2,249
รวม 517 26,601 27,118
สสภ. เขต 4 กำแพงเพชร 165 3,327 3,492
นครสวรรค์ 210 1,703 1,913
พิจิตร 391 1,559 1,950
อุทัยธานี 14 2,172 2,186
รวม 780 8,761 9,541
สสภ. เขต 5 ชัยนาท 102 2,836 2,938
นครปฐม 143 1,729 1,872
สมุทรสาคร 297 475 772
สุพรรณบุรี 192 1,332 1,524
รวม 734 6,372 7,106
สสภ. เขต 6 นนทบุรี 180 2,034 2,214
ปทุมธานี 121 1,930 2,051
พระนครศรีอยุธยา 406 6,943 7,349
สิงห์บุรี 37 906 943
อ่างทอง 40 734 774
รวม 784 12,547 13,331
สสภ. เขต 7 นครนายก 74 711 785
ปราจีนบุรี 234 986 1,220
ลพบุรี 61 1,983 2,044
สระแก้ว 118 3,745 3,863
สระบุรี 80 1,044 1,124
รวม 567 8,469 9,036
สสภ. เขต 8 กาญจนบุรี 94 3,944 4,038
ประจวบคีรีขันธ์ 129 1,878 2,007
เพชรบุรี 157 1,538 1,695
ราชบุรี 120 1,138 1,258
สมุทรสงคราม 42 1,778 1,820
รวม 542 10,276 10,818
สสภ. เขต 9 นครพนม 36 1,880 1,916
บึงกาฬ 107 3,289 3,396
เลย 50 3,664 3,714
สกลนคร 312 5,352 5,664
หนองคาย 71 4,518 4,589
อุดรธานี 234 4,057 4,291
รวม 810 22,760 23,570
สสภ. เขต 10 กาฬสินธุ์ 56 5,111 5,167
ขอนแก่น 108 4,709 4,817
มหาสารคาม 40 1,493 1,533
ร้อยเอ็ด 50 6,197 6,247
หนองบัวลำภู 28 1,837 1,865
รวม 282 19,347 19,629
สสภ. เขต 11 ชัยภูมิ 39 3,585 3,624
นครราชสีมา 272 11,846 12,118
บุรีรัมย์ 469 5,229 5,698
สุรินทร์ 58 5,531 5,589
รวม 838 26,191 27,029
สสภ. เขต 12 มุกดาหาร 35 1,737 1,772
ยโสธร 38 2,586 2,624
ศรีสะเกษ 58 7,257 7,315
อำนาจเจริญ 20 3,525 3,545
อุบลราชธานี 51 9,868 9,919
รวม 202 24,973 25,175
สสภ. เขต 13 จันทบุรี 82 1,822 1,904
ฉะเชิงเทรา 182 1,945 2,127
ชลบุรี 156 1,804 1,960
ตราด 50 1,207 1,257
ระยอง 76 3,806 3,882
สมุทรปราการ 145 8,808 8,953
รวม 691 19,392 20,083
สสภ. เขต 14 ชุมพร 71 1,099 1,170
นครศรีธรรมราช 147 3,462 3,609
พัทลุง 76 1,472 1,548
สุราษฎร์ธานี 198 1,097 1,295
รวม 492 7,130 7,622
สสภ. เขต 15 กระบี่ 60 947 1,007
ตรัง 274 2,148 2,422
พังงา 43 1,814 1,857
ภูเก็ต 136 654 790
ระนอง 37 1,775 1,812
รวม 550 7,338 7,888
สสภ. เขต 16 นราธิวาส 43 2,167 2,210
ปัตตานี 68 1,287 1,355
ยะลา 44 1,728 1,772
สงขลา 135 2,119 2,254
สตูล 161 6,156 6,317
รวม 451 13,457 13,908

เข้าสู่ระบบ